Home Oracle Projekty Šport Private Download Howto Linky Kontakt  
 
<< BACK
Ako si postaviť pracovnú stanicu na systéme FreeBSD

Obsah
1.1 Hardware
1.2 Začíname inštalovať
2.1 Prebudovanie celého systému zo zdrojových kódov
2.2 Príkazový procesor (shell)
2.3 Hlavný konfiguračný súbor /etc/rc.conf
2.4 Nastavenie zavádzania systému a konzoly

   Uvedený postup popisuje moju inštaláciu FreeBSD na pracovnej stanici. Každý z vás má individuálne požiadavky a preto nechám na vás, čo z toho použijete. Predpokladám, že ste sa už s unixom niekedy stretli a ovládate základne pojmy. Pokiaľ máte v počítači už nejaký systém nainštalovaný, budete musieť pre FreeBSD vyhradiť samostatnú partíciu o veľkosti min. 500MB. Ak hodláte používať aj grafické prostredie X-Window, optimum je 2-4 GB.

1.1 Hardware
    Ako prvé je dobre vedieť, čo v počítači máte. Jadro vám to samozrejme povie pri svojom štarte. Možte si to pozrieť aj neskôr pomocou príkazu dmesg, alebo priamo v súbore /var/run/dmesg.boot. Default jadro sa označuje názvom generic a je zkompilované tak, aby rozpoznalo čo najväčšie množstvo hardwaru.

Môj počítač obsahuje:

Intel(R) Pentium(R) 4  2.4 GHz 512kB L2 cache,
256MB DDRAM 333MHz,
Základná doska Asus P4B533 (2 x COMM, 1 x LPT, 1 x PS/2, USB2.0, AGP, 6 x PCI, 2 x IDE Ultra DMA 100/66/33 ),
Grafická karta Matrox G550 32MB SDRAM TV-out,
Sieťová karta 3Com 3c905B 10/100,
Zvuková karta Creative Soundblaster Live!,
SCSI adaptér Diamond Fireport 40 ( Symbios chip ),
CD-ROM TEAC CD-532S SCSI-2 20MB/s,
HDD 4.3GB SEAGATE ST34501W SCSI-2 40MB/s 10.000rpm,
Floppy mechanika.
 

1.2 Začíname inštalovať......
  Inštalovať budeme momentálne najnovšiu verziu FreeBSD 5.1 a to z CD média. Stačiť nám bude prvé inštalačné CD. Na internete je voľne dostupné buď na hlavnom serveri ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ISO-IMAGES-i386/5.1/5.1-RELEASE-i386-disc1.iso, alebo na mirroroch v tvare ftp://ftp<číslo>.<štát>.freebsd.org. CD je bootovateľné. Ak vám počítač nechce z neho nabootovať, skontrolujte si, či máte v BIOS-e nastavenú voľbu boot device CD-ROM. Ak máte starší počítač, ktorý túto voľbu nemá, musíte vytvoriť 2 systémové diskety, ktorých obrazy nájdete na CD v adresári /TOOLS. Sú to súbory kern.flp a msfroot.flp. Potom napr. v Dose tieto obrazy prepíšte na diskety pomocou rawrite.exe. Tento súbor sa tiež nachádza na CD v adresári /TOOLS. Celý harddisk plánujem použiť len pre tento systém. Nie je to síce nutné, ale mám vo zvyku ho najprv prebehnúť low-level formátom. Takto sa všetky predošlé údaje definitívne premažu a disk ostane čisty ako od výroby. Na SCSI diskoch to možete urobiť priamo v konfiguráku  SCSI adaptéra. K IDE diskom výrobcovia ponúkaju voľne stiahnuteľné utility z internetu.
    Ak sa vám podarilo úspešne nabootovať CD, ako prvá voľba je na vás určiť konfiguráciu jadra.Väčšinou však nemusíte nič meniť, ak nechcete niektory komponent vypnúť. FreeBSD obsahuje grafický sprievodný inštalačný program sysinstall, ktorý vás prevedie celou inštaláciou až do konca. V menu sa pohybujete pomocou klávesnice šípkami. Do položiek vstupujete alebo ich potvrdzujete pomocou kláves [SPACE], [ENTER]. Medzi položkami preskakujete klávesou [TAB]. [ESC] vas vracia o úroveň vyššie. 

   Spusťte štandardnú inštaláciu. Zvoľte disk, na ktorý chcete systém inštalovať. V FDISK Partition Editore vytvorte slice. Cylindre sú na disku číslované od vonkajšieho okraja k vnútornému ( najbližší k stredu disku ma najväčšie číslo ). Tu si treba uvedomiť, že najväčšie rýchlosti dosahuje disk na vonkajších cylindroch. V mojom prípade som vytvoril jedinu slice, ktorá zaberá celý priestor na disku. Ak máte k dispozícii 2 porovnateľne rýchle disky, možte na druhom vytvoriť oddiel pre swap. Vyhradte mu cca dvojnásobok veľkosti RAM. Bude to mať vplyv na rýchlosť vášho systému. Ešte pomocou klávesy "S" nastavíme slice ako bootovateľnú a "W" naše zmeny zapíše na disk. Pokiaľ máte na disku ešte iný systém, samozrejme jeho diskové oddiely tu uvidíte. Možte ich zmazať, ale nie zväčšovať alebo zmenšovať. To umožňujú len špeciálne programy ako napr. Partition Magic od firmy Power Quest.

V ďaľsom kroku si zvolíte, či použijete FreeBSD Boot Manager, Standard MBR alebo do MBR nezapíšete nič. Prvú voľbu zvoľte, ak chcete používať paralelne ďaľsi operačný systém, druhú v prípade že používate len FreeBSD a tretiu, ak už máte nainštalovaný iný bootmanager. Potom zadajte, na ktorom disku sa daná operácia ma previesť.

    Vo FreeBSD Disklabel Editore rozparcelujte slice na partície. V tom najjednoduchšom prípade vytvorte partíciu pre root a swap. Toto však nie je najoptimálnejšie riešenie. Začnite partíciami, ktoré vyžadujú najvyššiu rýchlosť disku. Súbory, ktoré budú používané často spolu, je lepšie držať blízko seba. Zrýchli sa tým prístupová doba disku. Treba zvoliť určitý kompromis viď. obrázok hore. Veľkosť swap zvoľte na dvojnásobok RAM. Od verzie 5.1 sa ako východzí súborový systém používa UFS2. V každom prípade povoľte pre každú partíciu okrem root funkciu SoftUpdates. Značne sa tým zrýchli disk. Jedna sa o spôsob ako zaistiť konzistenciu meta-dat FS pri zvýšení rýchlosti. Deje sa tak za pomoci asynchronizácie väčšiny operácii. Táto voľba je implicitne povolená. Pomocou voľby "Z" možte ovplyvniť parametre súborového systému ako napr. veľkosť bloku. Štandardne je vo FreeBSD nastavený na 8kB. Blok predstavuje najmenšiu možnú veľkosť súboru. Ak mienite v dannej partícii držať prevažne veľké súbory, zväčšite ho. Ak v partícii bude prevažne veľa malých súborov, zmenšite ho. Pre veľké partície, povedzme nad 1GB , je vhodnejšia veľkosť bloku 16KB. Zároveň je ale nutné zmeniť aj veľkosť fragmentu. Pre súborový systém UFS je optimálne, ak má fragment veľkosť jednej osminy bloku. Na zmenu fragmentu použite prepínač " -f ", bloku " -b ".
<< BACK
HOME

| potápanie | cyklistika | windsurfing | paragliding | korčuľovanie |